Poliuniverzum Játékcsalád – a végtelen lehetőségek játéka

Esztétikai és matematikai formarendszer, a léptékváltásos szimmetrián alapuló geometrikus, készségfejlesztő eszköz

pedagogia01

A Poliuniverzum Játékcsalád  SAXON Szász János polidimenzionális síkfestészetének elemeiből áll. A Játékcsalád újszerű művészeti látásmódot közvetít gyermekek, valamint a felnőttek felé is.

A játék a geometrikus alapformákkal való közvetlen, érintéses kapcsolat, a látás, tapintás, érzékelés fejlesztése mellett, az összefüggések felismerésén, a kapcsolódási pontok megtalálásán keresztül a gondolkodás képességének fejlesztésébe illeszkedik, és magas fokú absztrakciós készség kifejlődéséhez vezet. A megismerés folyamata:

 • Látás
 • Tapintás
 • Érzékelés
 • Észlelés
 • Emlékezet
 • Figyelem
 • Koncentráció
 • A rész-egész felfedezése
 • Képzelet
 • Fantázia működése
 • Problémamegoldás

A mindenki által kezelhető, geometriai alapformákból álló színes tárgy, végtelen logikai összetettséget, bonyolult matematikai és formatani kérdéseket rejt magában. Ám nagyszerűsége éppen az egyszerűségében áll, a vele játékkapcsolatba lépő különböző korosztályú, különböző értelmi, érzelmi fejlettségű gyermek számára egyaránt hordozza a személyiségfejlesztés lehetőségét.

pedagogia02

A fokozatosan összerendezett szín- és formacsoportok, a nagyfokú manualitás, a szemlélődve gondolkodás állandó kihívást, felfedezői vágyat gerjeszt, ugyanakkor zavartalan és folyamatos sikerélményt biztosít. A közvetlen fizikai cselekvés, a színek által közvetített érzelmi töltés, a szabad variációk sokaságának számonkérésmentes kipróbálása, a szabadságérzet és felszabadult öröm olyan összetett hatást gyakorol a gyermekekre, amelynek alapján az élet bármely területéről érkező problémák megoldásában és tanulási folyamatok elsajátításában kreatívabban tudnak fellépni. Gondolkodási műveletek fejlesztése:

 • Analízis
 • szintézis
 • Absztrakció
 • Összehasonlítás
 • Összefüggések felfogása
 • Általánosítás
 • Konkretizálás
 • Analógia
 • Rendezés

A Játékcsalád nem határolódik le tanulási órára, feladatmegoldó szakkörre, kötött foglalkozásokra (miközben minderre alkalmas), sokkal inkább szeretne felszabadító katalizátora lenni a játszva tanulni, látni tanítani újszerű pedagógia gyakorlatnak.

pedagogia03

A Játékcsalád nem állít fel kötelező szabályokat. A műhelymunka során nem kötelező megoldani matematikai problémákat, de fel tudjuk ismerni a rendszerben rejlő matematikai és esztétikai összefüggéseket. Ezek az alkotó szerint az alábbi műveleti alapvetésekben összegezhetők:

 • Geometrikus alapformák felfedezése
 • Arányok keresése
 • Szimmetria vizsgálatok
 • Kapcsolódási pontok megtalálása
 • Haladási irányok kijelölése
 • Színek ütköztetése
 • Formák összevonása
 • Kompozíciós határok kiszélesítése
 • Kombinációs lehetőségek
 • A végtelen megsejtése

A Poliuniverzum Játékcsalád nem csak egy-egy probléma megoldását, nem csak színek vagy formák felismerését  célozza, nem csak logikai feladatmegoldásra irányul, hanem a szabad játéktevékenység lehetőségét kínálja, s így a gyermekek közvetett módon, a végzett tevékenységen, a játékon keresztül, indirekt módon tanulnak.

A különböző léptékű alapformákkal, alapszínekkel való foglalkozás során tapasztalatot gyűjtenek, észrevétlenül élik át, fedezik fel a kicsi-közepes-nagy formák közötti összefüggéseket, a formakapcsolatokat, találkozási pontokat, a színek közötti éles határvonalakat, és teljesen elmélyülve, öntudatlanul barangolva fedezik fel az alkotó által feltárt mikrokozmosz és makrokozmosz egységét – a Poliuniverzumot mint a művészet, a matematika, a filozófia összetett birodalmát.

pedagogia04

Ez az újszerű Játékcsalád ugyanakkor nem csak készséget fejleszt, nem csak vizuális-esztétikai élményt nyújt, hanem a tudományos ismereteket is tágítja, mivel egy különleges matematikai arányrendszeren – a léptékváltásos szimmetrián alapul.

Mindezeken túlmenően a játék, különböző életkorú, kultúrájú, szociális hátterű gyermekek részére azonosan nyitott, alkalmas hátránykompenzáló és fejlesztő játékként kudarcorientált gyermekeknek, továbbá a fogyatékos és ép fiatalok megkülönböztetés nélkül tudják használni. A játék előnyei:

 • Logikai, pedagógiai, matematikai és kreatív képességek fejlesztése
 • Személyiségfejlesztő hatás
 • Indirekt tanulási módszer
 • Új művészeti látásmód a polidimenzionális síkfestészet geometriai formáin keresztül
 • Felfedezői vágyat ébreszt
 • Folyamatos sikerélményt biztosít
 • A csapatmunka lehetősége, az együttműködés, csapatszellem igényének fejlesztése
 • Végtelen kombinációs lehetőség
 • A gyermek tanulási folyamatait megalapozó megismerés kialakítása

Minden korosztálynak!

A Poliuniverzum Játékcsalád tesztelése során a gyermekek és felnőttek körülbelül azonos arányban jelölték meg a játék művészeti-esztétikai és matematikai-logikai sajátosságát.

A gyerekek továbbá 20%-ban az ügyességi és 10%-ban a társas lehetőséget is választották, mert a tanulási folyamat során, a játék adta pontos illesztés, a csapatmunka is fontos volt számukra. Mindkét korosztály 100%-osan szeretné, ha a környezetében úgy otthon, mint az óvodában, iskolában lenne ilyen játék.

SAMSUNG

A formaválasztás szerinti megosztás a gyermekek és felnőttek között nagyjából azonos volt: a legtöbb szavazatot a kör kapta, ezt követte a háromszög, aztán a négyzet. A játék gyakoriságát illetően az derült ki, hogy a gyerekek csaknem 50% arányban játszanának naponta illetve hetente többször vele, a felnőttek 70%-a viszont hetente többször.

Arra a kérdésre, hogy mennyi időt szánnának egy játék-alkalomra, a gyerekek 50-50% megosztásban választották az egy- illetve a több órát, míg a felnőttek egy alkalomra szinte 100%-osan egy órát fordítanának. A szín- és formavariációs lehetőségek megoszlásánál, úgy a felnőttek, mint a gyermekek kétharmados többséggel a variációs lehetőségeket emelték ki, a maradék egység nagyjából egyenlően oszlott el a szín- és a forma javára.

Úgy a gyermekek, mint a felnőttek kb. 80%-ban saját elképzelésük szerinti szabad játékban merülnének el, de 20-30%-ban megjelenik a szabályok, logika, matematikai feladatok megoldása iránti igény is.

Egyedit vesz és egyedit alkot!

A különböző léptékű alapformák közötti kapcsolódási pontok mentén kirajzolódó színes, játékos képstruktúrák, képfüzérek végtelen variációs lehetőséget hordoznak. Kombinációs lehetőségei szinte végtelenek. Ha figyelembe vesszük a végtelen számú kombinációs lehetőséget, matematikailag bizonyított, hogy a csomagolás során nem készül két egyforma összeállítású, külsejű termék.

Ezért a föld minden emberének több millió egyedi termék jut!

Dárdai Zsuzsa művészetkritikus, pedagógus